Statsbidrag och utjämning till kommunen, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 606 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det nittonde högsta i landet med 31 411 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.