Kommunens skatteintäkter, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 761 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 55:e lägsta i landet med 42 205 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.