Anställda i kommunen, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 756 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 31:a lägsta i landet med 524 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.