Anställda i kommunen, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 606 invånare. Värdet för anställda i länet är det 33:e lägsta i landet med 553 antal anställda.

Antal anställda i kommun eller region. Som anställda räknas personer som:
- Vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen

- För vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt

- För vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer
- Är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda