Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 761 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är nära genomsnittet med 7,0 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.