Nyföretagande, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 756 invånare. Värdet för nyföretagande är det 92:a lägsta i landet med 9,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.