Andel företagare, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 650 invånare. Värdet för andel företagare är det 39:e högsta i landet med 13,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.