Andel företagare, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 4 813 människor (2019). Landarealen är 730 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.