Förvärvsfrekvens, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 4 813 människor (2019). Landarealen är 730 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.