Sysselsättningsgrad, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 650 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 92:a lägsta i landet med 80,6 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.