Andel högutbildade, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 4 813 människor (2019). Landarealen är 730 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.