Skattesats, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 606 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Dals-Eds kommun till 34,69 procent, vilket var den sjuttonde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.