Medianinkomst, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 650 invånare. Värdet för medianinkomst är det 31:a lägsta i landet med 270 320 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.