Befolkningsökning, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 650 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Dals-Eds kommun den elfte lägsta i landet med −3,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.