Befolkningsökning, Dals-Ed

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och har 4 756 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Dals-Eds kommun den 61:a lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.