Kommunens kostnader, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 179 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 75:e lägsta i landet med 56 629 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.