Kommunens kostnader, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 714 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 81:a lägsta i landet med 57 446 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.