Kommunens kostnader, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 114 445 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 89:e lägsta i landet med 62 181 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.