Kommunens skatteintäkter, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 179 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 570 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.