Största privata arbetsgivare, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 179 invånare. H & M Hennes & Mauritz GBC AB är största privata arbetsgivare och med 1 025 anställda (nov 2019) den 38:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.