Andel förtidspensionärer, Borås

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 113 179 människor (2019). Landarealen är 915 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.