Förvärvsfrekvens, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 179 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 80,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.