Andel högutbildade, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 179 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 72:a högsta i landet med 23,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.