Skattesats, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 114 091 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Borås stad till 32,79 procent, vilket var den 81:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.