Befolkningsökning, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 179 invånare. Mellan åren 2016-2019 var befolkningsökningen i Borås stad den 90:e högsta i landet med 3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.