Invånare i kommunen, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 114 445 invånare. Antalet invånare i kommunen är det fjortonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.