Invånare i kommunen, Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 714 invånare. Antalet invånare i kommunen är det trettonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.