Kommunens kostnader, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 733 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 76:e lägsta i landet med 66 389 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.