Kommunens skatteintäkter, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 634 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 45:e högsta i landet med 51 465 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.