Kommunens skatteintäkter, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 495 människor (2019). Landarealen är 265 kvadratkilometer. 1995 blev Bollebygd en egen kommun från att tidigare ha ingått i Borås kommun.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.