Anställda i kommunen, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 634 invånare. Värdet för anställda i länet är det 52:a lägsta i landet med 684 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.