Andel förtidspensionärer, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 495 människor (2019). Landarealen är 265 kvadratkilometer. 1995 blev Bollebygd en egen kommun från att tidigare ha ingått i Borås kommun.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.