Andel förtidspensionärer, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 544 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 45:e lägsta i landet med 3,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.