Andel företagare, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 733 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.