Andel företagare, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 427 människor (2018). Landarealen är 265 kvadratkilometer. 1995 blev Bollebygd en egen kommun från att tidigare ha ingått i Borås kommun.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.