Förvärvsfrekvens, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 634 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tolfte högsta i landet med 85,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.