Sysselsättningsgrad, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 733 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det femte högsta i landet med 88,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.