Förvärvsfrekvens, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 544 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det elfte högsta i landet med 86,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.