Andel högutbildade, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 495 människor (2019). Landarealen är 265 kvadratkilometer. 1995 blev Bollebygd en egen kommun från att tidigare ha ingått i Borås kommun.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.