Skattesats, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 733 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Bollebygds kommun till 33,07 procent, vilket var den 102:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.