Befolkningsökning, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 733 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Bollebygds kommun den 62:a högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.