Befolkningsökning, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 634 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Bollebygds kommun den 87:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.