Befolkningsökning, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 544 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Bollebygds kommun den 66:e högsta i landet med 3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.