Medelålder, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 544 invånare. Värdet för medelålder är det 77:e lägsta i landet med 41,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.