Kommunens kostnader, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 750 människor (2019). Landarealen är 889 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.