Kommunens kostnader, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 409 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 27:e högsta i landet med 71 210 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.