Kommunens skatteintäkter, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 409 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 127 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.