Anställda i kommunen, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 409 invånare. Värdet för anställda i länet är det 82:a lägsta i landet med 869 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.