Andel högutbildade, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 846 människor (2018). Landarealen är 889 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.