Andel högutbildade, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 409 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 76:e lägsta i landet med 15,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.