Skattesats, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 591 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Bengtsfors kommun till 34,40 procent, vilket var den 28:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.