Befolkningsökning, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 409 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Bengtsfors kommun den fjärde lägsta i landet med −4,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.