Befolkningsökning, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 138 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Bengtsfors kommun den sjätte lägsta i landet med −4,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.