Befolkningsökning, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 255 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Bengtsfors kommun den femte lägsta i landet med −5,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.