Medelålder, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 591 invånare. Värdet för medelålder är det 28:e högsta i landet med 47,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.