Medelålder, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 409 invånare. Värdet för medelålder är det 23:e högsta i landet med 47,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.