Invånare i kommunen, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 750 människor (2019). Landarealen är 889 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.