Invånare i kommunen, Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 138 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 59 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.