Kommunens kostnader, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 441 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 33:e högsta i landet med 68 274 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.