Kommunens kostnader, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 30:e högsta i landet med 70 626 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.