Kommunens skatteintäkter, Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 57:e lägsta i landet med 44 568 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.